VRC - Trung tâm giải trí lớn nhất TP. Vinh

Sự kiện

ẤM NO NGÀY TẾT 2018 – BÁNH TÌNH THÂN – NGÀY HỘI GÓI BÁNH CHƯNG VÌ NGƯỜI NGHÈO

Hưởng ứng chương trình “ẤM NO NGÀY TẾT 2018” với chủ đề “BÁNH TÌNH THÂN”, ngày 30/1/2018, trung tâm giải trí VRC cùng với hơn 50 khách sạn thành viên của Tập đoàn Mường Thanh đã tổ chức nghi lễ thượng nêu và ngày hội gói bánh chưng vì người[…]

VRC làm hơn 300 đèn lồng từ vỏ lon bỏ đi

Hướng ứng chương trình “Do Green” bảo vệ môi trường của Tập đoàn, Trung tâm Giải trí Vinh Recreation Centre – VRC đã bắt tay vào làm hơn 300 chiếc đèn lồng từ những chiếc vỏ lon bỏ đi để trang trí cho tòa nhà nhân dịp mùa Trung thu[…]

Thay thái độ, đổi cách sống – Nhận thành công

Hưởng ứng chiến dịch “Hành trình chinh phục khách hàng” của VPĐH Tập đoàn Mường Thanh tổ chức, từ ngày 8/6 – 30/6/2017, Ban lãnh đạo Vinh Recreation Center (VRC) phát động cuộc thi viết theo chủ đề “Tìm kiếm câu chuyện phục vụ ấn tượng” dành cho toàn thể[…]