VRC - Trung tâm giải trí lớn nhất TP. Vinh

Sự kiện

ẤM NO NGÀY TẾT 2018 – BÁNH TÌNH THÂN – NGÀY HỘI GÓI BÁNH CHƯNG VÌ NGƯỜI NGHÈO

Hưởng ứng chương trình “ẤM NO NGÀY TẾT 2018” với chủ đề “BÁNH TÌNH THÂN”, ngày 30/1/2018, trung tâm giải trí VRC cùng với hơn 50 khách sạn thành viên của Tập đoàn Mường Thanh đã tổ chức nghi lễ thượng nêu và ngày hội gói bánh chưng vì người[…]