VRC - Trung tâm giải trí lớn nhất TP. Vinh

Chia sẻ

BOWLING VÀ Ý NGHĨA CỦA CUỘC SỐNG

Thứ 1. Lane bowling tuy thẳng và gần như bằng phẳng nhưng thực sự không phải thế. Bạn sẽ phải đối mặt với nhiều kiểu dầu khác nhau trên sàn. Dầu mỏng, dày, khô hay ướt sẽ khiến bạn trượt mục tiêu hay thậm chí văng ra cả rãnh (Gutter).[…]

Read More »